Новопсковська ЦБС

Архів сайтуАрхів сайту  

Новини

ЦБС
Про ЦБС
План заходів
Ресурси бібліотек
Послуги
Відеогалерея
Акція Подаруй друге життя книзі

Центральна районна бібліотека
Історія бібліотеки
Правила користування
Віртуальні виставки Контакти

Районна бібліотека для дітей

Бібліотеки - філії
Новопсковська селищна бібліотека - філія
Білолуцька селищна бібліотека - філія
Білолуцька дитяча бібліотека - філія
Булавинівська сільська бібліотека - філія
Ганусівська сільська бібліотека - філія
Донцівська сільська бібліотека - філія
Заайдарівська сільська бібліотека - філія
Закотненська сільська бібліотека - філія
Камянська сільська бібліотека - філія
Козлівська сільська бібліотека - філія
Лисогорівська сільська бібліотека - філія
Макартетинська сільська бібліотека - філія
Можняківська сільська бібліотека - філія
Новобілянська сільська бібліотека - філія
Новорозсошанська сільська бібліотека - філія
І Осинівська сільська бібліотека - філія
ІІ Осинівська сільська бібліотека - філія
Павленківська сільська бібліотека - філія
Писарівська сільська бібліотека - філія
Пісківська сільська бібліотека - філія
Рибянцівська сільська бібліотека - філія
Рогівська сільська бібліотека - філія
Соснівська сільська бібліотека - філія
Танюшівська сільська бібліотека - філія
Трембачівська сільська бібліотека - філія

Методична сторінка
Звіт про роботу
Діловий блокнот бібліотекаря
Конкурси
Соціальні дослідження
Видавнича діяльність

Карта сайту

Адреса та графік


Історія бібліотеки
Архів сайту

    Історія Новопсковської районної бібліотеки розпочинається з 1900 року. Її книжковий фонд складав 700 екземплярів. Дані про це можна знайти в книзі «Історія міст і сіл Української РСР». Луганська область. К., 1976.
    Заснована бібліотека благодійницьким гуртком. До нього входили місцеве дворянство, чиновники, духовенство, землевласники, купці і торговці, вчителі та майстри. Гуртком керувала і завідувала бібліотекою Олександра Львівна Клевезаль. Це дворянка і поміщиця, дружина високопоставленого чиновника Харківського губернського присутствія. Читачів було більше 300 чоловік. Розміщувалася вона в будинку військового поселення Псковського полку разом з «Народною чайною». В приміщеннях залишилося все, як було з часів військового поселення. Бібліотечний фонд був небагатий. Рідко сюди надходили нові книги; постачали книги в основному благодійники. В цій бібліотеці були всі твори Гоголя, Пушкіна, Толстого, Кольцова, Некрасова, газета «Харьковские ведомости» і журнал «Нива».
    Часи революції і громадянської війни не відтворюють діяльність бібліотеки. Є тільки згадка, що в 1923 році була відкрита хата-читальня, яка відігравала велику роль у ліквідації безграмотності.
    В 1926 році при хаті-читальні була відкрита бібліотека, в якій нараховувалось близько 2 тис. книг. В основному це були книги, подаровані населенням. Багато було наочних посібників. Тут комсомольці-активісти читали лекції.
    В період окупації жінки Новопскова на чолі з Кондратенко Ганною Іванівною переховували книжковий фонд. Після звільнення Новопскова в 1943 році бібліотека запрацювала знову. В 1944 році бібліотека була відновлена. З 1946 року при бібліотеці був виділений передвижний фонд, з якого комплектувались бібліотечки для сіл, де не було сільської бібліотеки. В 1947 році була організована дитяча бібліотека, фонд її був переданий з бібліотеки для дорослих.
    З 1954 року бібліотека розпочала комплектуватись літературою з бібколектора. Книги надходили з м. Луганська в районний відділ культури і згідно з наказом розподілялись по бібліотеках. Кожна бібліотека вела інвентарні книги. У ці роки семінари для сільських бібліотек проводила обласна бібліотека ім. Горького. З грудня 1960 року бібліотека одержує нове приміщення. Тут у двох просторих кімнатах поселяється районна бібліотека. Читачів обслуговував абонемент та читальний зал.
    Історія 60-х років – це історія становлення не тільки районної бібліотеки, а бібліотечної справи в районі. В штатний розпис районної бібліотеки була введена посада методиста. Приклубні бібліотеки в 1961-1962 роках переводяться в сільські.
    На районну бібліотеку були покладені функції методичного центру – виїзди в сільські бібліотеки з наданням методичної та практичної допомоги, проведення семінарів, практикумів.
    Книжковий фонд районної бібліотеки був більше 20 тисяч екземплярів. Щорічно надходило до 3-х тисяч книг, 30 відсотків надходило суспільно-політичної літератури, 50 – художньої літератури. Перехід бібліотек на відкритий доступ для читачів, доведення книги до кожної сім’ї, повне охоплення населення книгою, якісне обслуговування читачів – такі завдання ставились перед бібліотеками. На районну бібліотеку було покладено завдання – підвищення кваліфікації кадрів. Це змушувало бібліотеку щомісячно проводити 2-денні семінари, практикуми, школи молодих бібліотекарів. Основними факторами роботи були читацькі конференції, диспути, голосні читки, бібліотечні плакати, рекомендаційні списки літератури. Щоб донести книгу до кожного читача, організовувались пересувні бібліотечки, пункти видачі. Районна бібліотека вела роботу по організації систематичного і алфавітного каталогів як у себе, так і в сільських бібліотеках.
    Районна бібліотека була координаційним центром бібліотек всіх систем і відомств.     Працівники бібліотеки вивчали питання організації бібліотечного обслуговування всіх населених пунктів району. З цією метою розроблялись єдині міжвідомчі плани, які закріпляли за бібліотекою мікрорайон обслуговування. Велику увагу бібліотека приділяла підвищенню кадрів району. На базі районної бібліотеки проводились обласні семінари. Районна бібліотека була організатором змагання «Бібліотека відмінної роботи». До кінця 60-х років їх в районі було 7. На кінець 60-х і в середині 70-х років структура районної бібліотеки складалася з абонементу та читального залу. Працювало 4 чоловіки: завідуючий, методист, бібліотекар абонементу і читального залу. 
    У 70-ті роки були закладені основи інформаційної роботи. Бібліотеки проводили Дні інформації, складали списки літератури.
    10 червня 1977 року – день централізації бібліотечної системи району. Її директором становиться Р.Г. Кадатська. Районна бібліотека стала центральною районною бібліотекою. Пройшли зміни у структурі. На базі абонементу і читального залу був організований відділ обслуговування читачів та три нові відділи: методико-інформаційно-бібліографічний, комплектування та обробки літератури, відділ організації і використання єдиного книжкового фонду та міжбібліотечного абонементу. Жителі сіл, де не було стаціонарних бібліотек, обслуговувалися бібліобусом.
    Основними формами підвищення кваліфікації кадрів були семінари-стажування, науково-практичні конференції. При обласній бібліотеці для сільських бібліотек працювали 2-місячні курси, в м. Києві працювали місячні курси для працівників районних бібліотек. Семінари проводилися по пропаганді рішень з’їздів, пленумів. Бібліотеки виконували роль провідників партії, тому були заполітизовані.
    На день централізації книжковий фонд складав 29 тисяч екз. За рік відділ комплектування обробляв 30-35 тисяч екземплярів книг. Комплектування проводилося згідно з тематико- типологічним планом. Найпоширенішими були видавництва «Політвидав», «Советский писатель», «Веселка», «Знання». Більше тисячі назв книг замовлялися по тематичним планам видавництв.
    У 80-ті роки штат працівників ЦРБ складав 17 чоловік. Із них 13 бібліотечних працівників та 4 технічні працівники. Прокотилася перша хвиля скорочення працівників. В 1982 році в ЦРБ були скорочені 4 посади: зав. методико-бібліографічним відділом, 2 бібліографи, 1 бібліотекар.
    Організовується перший клуб за інтересами «Ким бути?». Проводяться щорічні огляди діяльності бібліотек по обслуговуванню тваринників. В 1983 році працівники бібліотеки були нагороджені грамотами та премією обласного управління культури. ЦРБ стає переможцем республіканського огляду діяльності клубних і бібліотечних установ по культурі обслуговування трудівників села за місцем їх роботи і нагороджується «Дипломом І ступеня». В листопаді 1984 року бібліотека одержує окреме приміщення і переїжджає.
    В 1994 році відділ обслуговування об’єднується з відділом організації єдиного книжкового фонду. У ці роки формується система ІРІ. Шириться наставництво. Бібліотекарі з досвідом роботи вчать молодих бібліотекарів. Видається бюлетень «Нова література за … місяць». Одержується літератури до 35 тисяч екз. на рік. Вона опрацьовувалась у відділі комплектування. Шлях її до читачів був найкоротший з усіх ЦБС – 7-9 днів. Районна бібліотека розпочинає перші платні послуги – видає літературу та періодичні видання з читального залу на вихідні, святкові та санітарні дні за плату, продає багатоекземплярну та мало використану літературу з обмінно- резервного фонду. З червня 1997 року бібліотека широко впроваджує платні послуги за допомогою «нічного абонементу», вводить штрафні санкції. В кінці 90-х та на початку 2000 року бібліотека вводить прес-абонемент учбової літератури.
    Змінюється погляд на пропаганду самої бібліотеки, вводяться елементи маркетингу. Першочергова увага приділяється рекламі бібліотеки. Бібліотека приймає участь у обласному конкурсі «Реклама і бібліотека». Популярними серед читачів становляться такі стенди, як «Бібліотека – скарбниця знань», «Кращі читачі бібліотеки», «Бібліотека пропагує». При відділі обслуговування читачів відкривається сектор реклами і масової роботи. Вводяться формуляри почесних читачів. Популярними серед читачів стають такі форми роботи, як Бенефіси читачів, конкурси сімей-ерудитів, літературні вечорниці, літературні посиденьки. Працюють клуби за інтересами «Тет-а-тет» і «Ліцей».
    Книжковий фонд бібліотеки складає 32 тисячі екземплярів. Бібліотека має алфавітний і систематичний каталоги, систематичну картотеку статей, лауреатів державних премій, краєзнавчу картотеку та багато інших. Бібліотека має архів газети «Перемога» з року її першого видання, твори репресованих письменників: В. Стуса, Б. Лепкого, М. Куліша, М. Костомарова, В. Винниченка, першого президента України М. Грушевського.
    Бібліотека виступає не тільки як інформаційний центр, а й центр дозвілля читачів. Про це говорять такі заходи: бенефіси читача, зустрічі з людьми похилого віку, конкурсно-розважальні заходи: фольклорне свято «У різдвяну ніч», літературні вечори «Чарівний світ кохання», «Наш Пушкін», конкурс сімей-ерудитів «Від роду до народу», вечір-зустріч «Війна відгриміла, та пам’ять жива», конкурс юної леді, бенефіси по творчості письменників. 
    У 2000-2005 роках бібліотечна справа розвивалася у новій суспільно-політичній і економічній ситуації. Бібліотеки залишились безкоштовним джерелом отримання інформації, єдиним місцем, де гарантується безкоштовність додаткової освіти та проведення дозвілля. З’явилися нові групи користувачів: державні службовці, почала формуватися група підприємців. Значно збільшилася кількість студентів, молоді, тому за п’ятиріччя значно підвищилася роль центральної районної бібліотеки в забезпеченні пізнавальних, дозвільних і комунікативних потреб користувачів, особливо юнацтва та молоді.
    У 2002 році бібліотека приймала участь у обласному конкурсі «Читацькі та дозвіллеві об’єднання в бібліотеці», який розвинув здібності творчого мислення юнацтва та молоді. Бібліотека була нагороджена дипломом І ступеня. В межах державної програми «Українська родина» районна бібліотека брала участь у обласному огляді-конкурсі «Бібліотека – інформаційний та дозвіллевий центр для жінок та молодої сім’ї».
    Пріоритетним напрямком у п’ятиріччі продовжувала бути регіональна інформація. Районна бібліотека стала публічним центром регіональної інформації, який працює по чотирьом напрямкам: збір матеріалів місцевої преси, формування та організація спеціалізованого фонду законодавчої інформації, інформування населення про діяльність місцевої влади; інформаційне обслуговування місцевої влади. Районна бібліотека щотижня готує «Оглядову сигнальну інформацію» про новини країни, області, краю для головних спеціалістів райдержадміністрації та районної ради.
    Бібліотечні працівники центральної районної бібліотеки виступають як методичні працівники, забезпечують організаційно-методичне обслуговування бібліотек філій.
    З 2003 року щоквартально стали видаватися випуски сигнальної методичної інформації «Вісті з сільських бібліотек».
    У 2005 році районна бібліотека разом з сільськими філіями взяла участь у заняттях обласної творчої лабораторії «Бібліотека на селі: сучасний погляд» – на базі Риб’янцівської сільської бібліотеки-філії.
    Особлива увага надається пошуковій краєзнавчій роботі: неопублікований матеріал центральної районної бібліотеки поповнився спогадами «Голодомор 1932-1933 років» та «Герої Радянського Союзу Новопсковщини», оновлена база даних «Народні умільці Новопсковщини».
    Центральна районна бібліотека разом з Білолуцькою, Писарівською, Новорозсошанською, Новопсковською селищною  філіями взяла активну участь у обласному фотоконкурсі «Моя бібліотека», за що була нагороджена фотоапаратом.
    Протягом 2006 року вдосконалювалося методичне забезпечення бібліотек району: провідні спеціалісти ЦРБ підготували та провели заняття Школи передового досвіду по краєзнавчій роботі на базі Писарівської сільської бібліотеки-філії, заняття Школи молодого спеціаліста, узагальнене соціологічне дослідження серед бібліотечних працівників «Я і моя професія», продовжував видаватися щорічник «Бібліотеки району в 2006 році», видано три випуски інформаційного бюлетеня «Вісті з сільських бібліотек».
    У 2007 році публічні бібліотеки централізованої системи працювали в рамках Року української книги, брали участь у обласному конкурсі творчих робіт «Торкаючись серцем подвига», присвяченого 65-річчю Краснодонської молодіжної організації, в номінації «Біль і гордість моя, Молода гвардія», провели серед молоді соціологічне опитування «Пам'ять про подвиг». Білолуцька дитяча бібліотека взяла участь у обласному конкурсі дитячої творчості «Книжковий дім - бібліотека».
    У зв’язку з 75-роковинами Голодомору на Україні та з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору у книгозбірнях проведено комплекс заходів «Українська трагедія 1932-1933 років», у філіях організовані зустрічі з очевидцями Голодомору. У квітні по місцевому радіомовленню прозвучав огляд літератури про Голодомор на Україні «Скорботні 1932-1933 роки».
    Обслуговуючи користувачів, книгозбірні району прагнули до створення комфортного бібліотечного середовища. В ЦРБ здійснена комп’ютеризація бібліотечних процесів: з січня 2007 року почав функціонувати ксерокс, стали надаватися послуги копіювання. У цьому ж році створено доступ до джерел інформування через Інтернет: 16 травня відбувся перший вихід в Інтернет. Створено Інтернет – центр, веб – сайт «Бібліотечна Новопсковщина».
    Відбулась телепрограма місцевого телебачення про діяльність централізованої бібліотечної системи.
    За допомогою краєзнавчо-пошукової роботи в ЦРБ оформлені буклети «Герой України», «Почесні жителі Новопсковщини». Відбулась презентація бібліографічного покажчика «Поети Новопсковщини».
    До 300-річчя повстання під керівництвом К. Булавіна організований комплекс заходів, Булавинівська сільська бібліотека-філія організувала розвернуту книжково-ілюстровану виставку краєзнавчих матеріалів до ювілейної дати.
    Централізована система взяла участь у обласному конкурсі на кращий поетичний та прозовий твір «Мова – багатство моє», призове місце в якому взяв читач ЦРБ Олександр Роменський.
    Центральна районна бібліотека виступає як методичний центр для книгозбірень району: з метою підвищення бібліотечної кваліфікації підготовлений круглий стіл «Як живеш, бібліотека», районні семінари: «Професійна етика бібліотекаря – складові професії», «Роль книги і місце сільських та шкільних бібліотек в навчально-виховному процесі школи» (на базі РДБ сумісно з районним відділом освіти).
    6 червня 2007 року до 30-річчя з дня заснування Новопсковської ЦСБ в центральній районній бібліотеці відбувся круглий стіл для бібліотечних працівників системи.
    Книгозбірні брали участь у обласному конкурсі на кращу творчу роботу серед бібліотечних працівників «Читати престижно». У номінації «Краща методична робота з формування інтересу до книги серед юнацтва в умовах сільської бібліотеки» перше місце зайняла Заайдарівська сільська бібліотека-філія, заохочувальний приз одержала Закотненська сільська бібліотека-філія, Риб’янцівська сільська бібліотека-філія взяла участь у обласному огляді – конкурсі сільських книгозбірень «Сільська бібліотека – лідер ХХІ століття», організувала презентацію читацьких сімей «Сім’я – духовний храм України».
    Центральна районна бібліотека взяла участь у І-му обласному Форумі молодих бібліотекарів «Луганщина. Книга. Молодь. Інтелект». Відділом комплектування та обробки літератури у 2007 році проведено моніторинг надходження літератури за 2003-2006 роки Української бібліотечної серії.
    У 2008 році створено Історико-краєзнавчий портал «Новопсковщина: соціально – економічний портрет».
    ЦРБ взяла участь у ІІ-му обласному Форумі молодих бібліотекарів «Луганщина. Молодь. Книга. Інтелект», разом с філіями взяла участь у обласному конкурсі «Луганщина - земля нашої гордості» (до 70-річчя утворення Луганської області).
    Колектив Новопсковської ЦБС нагороджений дипломом Луганської ОУНБ ім. Горького за ІІ місце в номінації «Нашим землякам «Віват» обласного конкурсу на кращу презентацію краєзнавчої дослідницької роботи бібліотек області «Луганщина – земля нашої гордості».
    4-5 червня 2008 році на базі Центральної районної бібліотеки відбувся обласний День керівника «Публічна бібліотека: створення та інтеграція інформаційних ресурсів». В обласному Дні керівника взяли участь 15 директорів ЦБС області.
    2009 рік в ЦРБ створена регіональна база даних «Соціальний захист людей з обмеженими можливостями». ЦРБ взяла активну участь у обласному огляді - конкурсі веб-сайтів публічних бібліотек Луганщини «Вікно в світ» і зайняла почесне І місце. За зайняте призове місце у обласному огляді «Вікно у світ» на кращий веб-сайт публічних бібліотек у м. Судак (Автономна республіка Крим) директор ЦСБ – Р.Г.Кадатська взяла участь у 16-й Міжнародній конференції «Крим-2009» - «Бібліотеки і інформаційні ресурси у сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу, на якій були присутні делегати з 27 країн світу.
    ЦРБ взяла участь у ІІІ-му Форумі молодих бібліотекарів Луганщини «Книга. Молодь. Інтелект». В рамках Форуму пройшов обласний конкурс «Ярмарок інноваційних проектів по підвищенню інформаційної грамотності молоді», де ЦРБ презентувала творчу роботу «Інформаційні ресурси Новопсковської ЦСБ по підвищенню інформаційної грамотності молоді». Бібліотекар ЦРБ Л.М.Дубовик нагороджена грамотою обласної бібліотеки для юнацтва, як переможець у номінації «Розробка окремого заняття для користувачів з традицій книжкової культури та бібліотечно-бібліографічних знань».
    26 вересня Директор ЦСБ Р.Г.Кадатська нагороджена почесним званням «Заслужений працівник культури України» за багаторічну плідну працю, особистий вклад у розвиток бібліотечної справи в районі, високий професіоналізм.
    З метою збереження історичної пам’яті про трудові досягнення жителів Новопсковщини, які зробили особистий внесок в соціально-економічний та культурний розвиток району, вийшло в світ краєзнавче видання - «Книга трудової слави Новопсковщини». Значний внесок у її створення внесли працівники Центральної районної бібліотеки.
    Участь у обласних краєзнавчих проектах: «Книги Луганщини - ХХІ століття», «Велика Перемога: спогади крізь сльози» (до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні ). У краєзнавчому проекті взяли участь центральна районна бібліотека та 20 бібліотек-філій. Зібрано 63 спогади про тяжкі роки воєнного лихоліття, період окупації. 
    У 2011 році централізована бібліотечна система взяла участь: у обласному конкурсі фотографії «Луганщина Європейська»; у обласному літературному конкурсі «Молоді голоси-2011»; у обласних Днях керівника для директорів ЦБС; у інтерактивній лабораторії інноваційного розвитку бібліотек «Бібліотека для сільської громади»; у обласному освітньому маршруті для бібліотекарів; у обласному рейтингу по визначенню кращого директора ЦБС; у обласному семінарі для керівних працівників «Дитяче читання як феномен культурної спадщини народу»; у Всеукраїнському літературному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»; у «Святі дитячого читання-2011».
    15 серпня 2011 року директором Новопсковської ЦБС призначена Альона Іванівна Сап’ян.
    В 2011 році Новопсковська централізована система бібліотек взяла участь в конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі Інтернет III», завдяки чому отримала 15 комплектів комп’ютерної техніки з підключенням до мережі Інтернет для Районної бібліотеки для дітей, Білолуцької селищної, ІІ Осинівської та Новорозсошанської сільських бібліотек-філій.
    У 2012 році централізована система бібліотек взяла участь: у професійному майданчику для менеджерів бібліотек області «Професіонали бібліотек: мотивації,стратегії, інновації»; у творчій лабораторії сільського бібліотекаря «Сільська бібліотека – інвестиції в культуру села»; у обласному літературному конкурсі «Молоді голоси - 2012»; зустрічі – сесії директорів ЦБС в місті Києві  по програмі «Бібліоміст»; в тренінгу для працівників бібліотек, переможців VI раунду програми «Бібліоміст» «Основи комп’ютерної грамотності та інновації в Інтернет»; в V форумі молодих бібліотекарів Луганщини «Книга. Молодь. Інтелект» по темі «Бібліотеки нового століття в єдності традицій та новацій»; в тренінгу для працівників бібліотек, переможців VI раунду програми «Бібліоміст» «Подання он-лайнової звітності по програмі «Бібліоміст»»; в акції «16 днів проти гендерного насилля»; в діловому майданчику керівника бібліотеки «Бібліотека – простір змін: тенденції 2013 року»; у обласному творчому конкурсі «Мова – багатство моє»; у обласному семінарі «Дитячі бібліотеки, як комунікативне середовище для користувачів»; у обласному семінарі «Творче поєднання інноваційних та традиційних методів роботи дитячих бібліотек області»; у форумі «Співпраця бібліотек з НУО: нові можливості»; у конкурсі «Створюємо кращій фірмовий слоган».
    В жовтні 2012 року Новопсковська ЦБС у співпраці з Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відкрився Університет ІІІ віку, перші слухачі якого відвідували художньо-літературний факультет, факультет комп’ютерних технологій, факультет здорового способу життя, факультет домоводства.
    29 січня 2013 року відбулося відкриття Інтернет – центрів за програмою Бібліоміст. На свято були запрошені почесні гості: координатор партнерства програми «Бібліоміст» Ради міжнародних наукових досліджень - Наталія Новакова (м. Київ), регіональний представник програми «Бібломіст» в Луганскій області - Наталія Датченко, керівник тренінгового центру ЛОУНБ ім. Горького Світлана Масленнікова, заступник голови районної ради Андрущенко Віталій Іванович, заступник голови Новопсковської районної державної адміністрації Скороход Олександр Олексійович, керівник сільськогосподарського підприємства «Агропродсервіс» - Данілін Олександр Володимирович, які привітали бібліотеки та жителів села з великою перемогою, що дала можливість перетворити бібліотеки на сучасні громадські центри та підвищити роль бібліотек в українському суспільстві, а для жителів громади - безкоштовний доступ до світової мережі Інтернет з можливістю навчатися, шукати роботу, обирати партнерів по бізнесу чи друзів за спільними інтересами, вільно користуватися будь-якою інформацією, пізнавати світ. Свято розпочалося урочистим відкриттям Інтернет-центру в Новорозсошанській сільській бібліотеці-філії. В режимі on-line було здійснено зв'язок з бібліотеками, де також пройшло відкриття інтернет-центрів: в Районній бібліотеці для дітей, в Білолуцькій селищній та ІІ Осинівській сільській бібліотеках-філіях, куди було запрошено представників місцевої влади, кращих друзів бібліотек, волонтерів та меценатів.
    У 2013 році централізована бібліотечна система взяла участь: в Міжнародному ярмарку «Сучасна бібліотека: рухаємось вперед»; в Міжнародному міжбібліотечному енкаунтері «Гроза 1812 року» присвяченому Вітчизняній війні 1812 року; у Всеукраїнському конкурсі буктрейлерів «Оживають герої на екрані у рекламі»; Всеукраїнському творчому конкурсі «Діти разом скажуть «НІ» всім пожежам на землі»; Всеукраїнському тренінгу в рамках проекту «Академія молодіжних лідерів Східного Партнерства»; в Міжрегіональному тренінгу зі стратегічного планування та написання проектів; в Регіональному форумі «Партнерство бібліотек та НУО: нові можливості»; в обласному Міжрегіональному ярмарку бібліотечних інновацій; у обласному літературному конкурсі молодих літераторів Луганщини «Молоді голоси - 2013»; в ІV обласній генеалогічній експедиції «Слідами минулих поколінь»; в обласній краєзнавчій флеш – акції «Мій край на карті Луганщини»; в обласному семінарі «Бібліотеки і розвиток електронного урядування»; в обласному тренінгу «Адвокація в бібліотеці»; в обласному Дні керівника «Бібліотеки Луганщини – тенденції і пріоритети 2014 року»; у обласному творчому конкурсі «Мова – багатство моє»; у обласному семінарі «Моделювання нового інтелектуального простору для розвитку читання з використанням сучасних технологій популяризації книг»; в обласному творчому конкурсі «Дитячі бібліотеки у віртуальному просторі» (Буктрейлер на книгу В. Железнякова «Чучело»); в обласній акції до 75 – річчя утворення Луганської обласної бібліотеки для дітей «Віддай свій голос за ЛОДБ» (привітання, побажання).
    24-25 липня в Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці ім.О.М.Горького в рамках програми «Бібліоміст» було проведено міжрегіональний ярмарок «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє». Мета заходу - показати можливості бібліотек, які за роки впровадження програми «Бібліоміст» підвищили свій професійний рівень, поліпшили матеріально-технічну базу бібліотек, запропонували населенню послуги нового рівня, а також  обговорити й обрати найефективніший шлях підтримки бібліотечних інновацій, аби й після завершення програми «Бібліоміст» у жовтні 2014 року, у населення був попит на сучасне інформаційне обслуговування. Організатор заходів - Громадська організація «Луганське обласне відділення Української бібліотечної асоціації».
    До участі у заходах були запрошені директори публічних бібліотек всіх рівнів, представники органів влади, представники неурядових організацій, які співпрацюють з бібліотеками, представники засобів масової інформації, які висвітлюють життя місцевих громад, студенти старших курсів, що проходять навчання за спеціальністю «Бібліотекознавство», представники громадськості, представники бізнесу, які підтримують бібліотеки, друзі бібліотеки.
    Новопсковська ЦБС на ярмарку презентувала партнерські відносини з Азербайджаном, Росією та Польщею на виставці «Від партнерства до спільної ініціативи». Були представлені напрямки співпраці з Азербайджаном з питань освіти учнів «Отримуємо освіту через Інтернет», «Мости дружби» з Польщею з обміну професійним досвідом, «Нам є чим пишатися і є, що берегти» з Росією в напрямку патріотичного виховання молоді.
    В 2013 році відбувався І тур проекту «Сучасний бібліотекар», в якому приймали участь 140 учасників з усієї України. 28 фіналістів, до числа яких увійшла директор КЗ «Новопсковська ЦБС» Сап’ян Альона Іванівна, зібралися на спільне навчання в м. Київ, де отримали навички розробки веб-додатків, візуалізації даних, системного адміністрування та управління віртуальними спільнотами; навчилися створювати блоги, цифрові історії, відео та інфографіку.
    З березня 2014 року розпочав роботу он-лайн мобільний соціальний офіс «Бібліотеки Новопсковщини – платформа для інформування громадян», який діє при Новопсковській Центральній районній бібліотеці за участю фахівців Управління праці та соціального захисту населення Новопсковської райдержадміністрації, Новопсковського районного центру зайнятості, Управління пенсійного фонду в Новопсковському районі для здійснення оперативної інформаційно-роз'яснювальної роботи. В 2015 році послугами скористалися 193 жителі, які з'ясували 320 запитань.
    Протягом 2015 року ЦРБ та бібліотеки-філії разом з представниками ветеранських організацій та представниками органів місцевого самоврядування проводили роботу в рамках Марафону пам’яті «І пам'ять покоління нас єднає»,  разом відвідували ветеранів Другої світової війни та брали у них відео-інтерв'ю.
    27 березня 2015 року бібліотеки Новопсковської ЦБС взяли участь у підготовці виставки робіт майстрів декоративно-прикладного мистецтва в рамках обласного фестивалю-конкурсу «Луганщина - світанок України», на якому були присутні начальник управління культури, національностей та релігій Луганської ОДА - А.О.Адамчук та заступник голови Новопсковської райдержадміністрації із соціальних питань Скороход О.О.
    28 червня 2015 року в Новопскові відбувся І районний фестиваль традиційного та сучасного мистецтва, гумору, народних розваг та гулянь «Світанковий розмай», в якому брали участь сільські та селищні бібліотеки-філії спільно з СБК у оформленні «Містечка майстрів». Не залишилась байдужою і Центральна районна бібліотека, яка оформила палатку, де було розміщено видавничу продукцію, інформацію про сучасні послуги бібліотеки та роботу арт-студії «Магія творчості». Людмила Шумова та Олена Ліфінцева провели майстер-класи зі створення оберегу та прикрас у стилі «Канзаші». Ігрову програму «Дитячі розваги» підготували працівники РБД спільно з Центром підтримки громади та Новопсковським селищним будинком культури. Працівники сільських та селищних бібліотек-філій приймали участь у підготовці та оформленні «Містечка майстрів» від сільських територій.
    Дієвим інструментом для реалізації більшості інноваційних послуг є запровадження інформаційних технологій в роботу бібліотеки. Бібліотеки, які мають доступ до мережі Інтернет проводять віртуальні години, слайд-вікторини, скайп-зустрічі із застосуванням комп’ютерної техніки та матеріалу з мережі Інтернет (ЦРБ, РБД, Білолуцька селищна, Новорозсошанська та ІІ Осинівська сільські бібліотеки-філії).
    Найбільш активно цю роботу проводять ЦРБ та РБД, розширюючи співпрацю з бібліотеками різних регіонів України. Центральною районною бібліотекою проведено веб-міст «Бібліотеки єднають Україну» між центральною бібліотекою Хмельницької міської ЦБС, Старобільською центральною районною бібліотекою; он-лайн зустріч «Війни свідки живі» ветеранів Великої Вітчизняної війни Новопсковського району та м. Хмельницьк; скайп-зустріч з Надвірнянською ЦБС Івано-Франківської області «Рушник – то доля, вишита на полотні»; он-лайн майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки спільно з Диканьською ЦБС Полтавської області. В Районній бібліотеці для дітей відбулось он – лайн спілкування з поетом Тернопільщіни - Віктором Фінковським «Я ріс як всі, не будучи відомим…».
    Працівники бібліотек постійно відшуковують нові шляхи та форми роботи, нові ідеї оформлення бібліотек, що сприяє привабленню користувачів.
    В 2015 році у конкурсі фотографій МС УБА «Я – молодий, сучасний бібліотекар - 2015» взяли участь Бахтин Н.В. (Пісківська філ.), Бондар Г.І. (Білолуцька дитяча філ.), Глотова Т.І. (ЦРБ), Грінченко А.Л. (ЦРБ), Ліфінцева О.А. (ЦРБ), Нагай Л.А. (Писарівська філ.), Сердюкова А.С. (Новобілянська філ.), Кравченко О.С. (РБД).
    Директор КЗ «Новопсковська ЦБС» Сап’ян А.І. взяла участь в Всеукраїнському конкурсі «Творчий злет: молодий бібліотекар року - 2015» та стала його переможцем за інноваційне професійне мислення і активну громадську діяльність.

 

Архів сайтуАрхів сайту                         

На допомогу вимушеним переселенцям і біженцям

На допомогу вимушеним переселенцям і біженцям

Якими послугами бібліотеки Ви користуєтесь найчастіше?
Читання книжок чи журналів
Відвідування масових заходів
Бібліографічна довідка
Електронні послуги
Пошук інформації в Інтернеті
Зона WI-FI
Соціальні мережі
Електронна пошта
Скайп
Сканування, ксерокопіювання, роздрук
Інше
Смотреть Результаты

Президент України

Верховна Рада

Урядовий портал

Луганська обласна рада


УБА

Бібліоміст

Бібліотечний автобан

Історико - краєзнавчий портал

© Комунальний заклад «Новопсковська централізована бібліотечна система Новопсковської районної ради Луганської області», 2007-2016 р.
Офіційний сайт

Яндекс.Метрика